Tim mạch huyết áp

Hiển thị:
Trang

Hạ Áp Ích Nhân
1. Thành phần của Hạ Áp Ích Nhân Mỗi viên nang chứa cao dược liệu: Địa Long: 300mg Nattokina..
110.000 VNĐ
NattoEnzym
Thành phần NattoEnzym Hàm lượng trong 1 viên: Nattokinase.........................
133.000 VNĐ
HẠ HỒI ĐƠN
1. Thành phần Hạ Hồi Đơn: Mỗi viên chứa cao: Táo Nhân 30 mg Đỗ Trọng 60 mg Câu Đằng 40 mg Ngưu Tất 6..
150.000 VNĐ
Tĩnh Mạch Khang
1. Thành Phần của Tĩnh Mạch Khang: Cho 1 Viên Nang mềm Cao hạt dẻ ngựa.................
168.000 VNĐ
Ninh Tâm Vương
Thành phần Ninh Tâm Vương Cao Khổ sâm 155mg , Cao Natto 150mg, Cao Đan sâm ..
190.000 VNĐ
Định Áp Vương
1. Thành phần Định Áp Vương Nattokinase……………………………………………….300FU Cao lá dâu tằm…………………………………………..100m..
210.000 VNĐ
Rotuven 300
1. Thành phần Mỗi viên nang chứa 300 mg cao khô hát dẻ ngựa.. 200 mg Rut..
330.000 VNĐ
VitaHealth Fish Oil Plus CoQ10
1. Thành phần VitaHealth Fish Oil Plus CoQ10 Cho 1 viên nang mềm: Dầu cá tự nhiên (omega-3 8/12)......
370.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)